ACP English  ACP Spanish Español  ACP Chinese 中国人  |  ACP Korean 한국어

 

Chương Trình Kết Nối Giá Phải Chăng - Affordable Connectivity Program (ACP)
Giảm tới $30 Hàng Tháng cho dịch vụ Internet Ở Nhà Nhanh. 


Hiện nay, những ai đủ tiêu chuẩn hưởng ACP đều có thể:

➢Có Internet Ở Nhà Nhanh.
➢Mọi Người trong Nhà Kết Nối Cùng Lúc.
➢Hưởng 2 loại Giảm Giá: Một cho Internet Ở Nhà với ACP và Một cho Một 'Chương Trình - Plan' Di Động với Lifeline.
➢Hưởng Internet Ở Nhà Giá-Thấp, hay Miễn Phí nếu lệ phí Một Tháng cho 'Chương Trình - Plan' là $30 hay ít hơn.

 

Nạp Đơn Ngay Hôm NayDevices_InternetForAllNow2022.gif

PĐể biết thông tin về các Thiết Bị Máy Tính Mới và Tân Trang Giá Rẻ, hãy Vào Thăm Trang:  https://www.internetforallnow.org/devices.

Chương Trình Kết Nối Giá Phải Chăng - Affordable Connectivity Program (ACP) do liên bang tài trợ cống hiến giảm giá tối đa $30 một tháng cho dịch vụ Internet Ở Nhà Vận-Tốc-Nhanh cho những gia đình đủ tiêu chuẩn. Lệ phí dịch vụ Internet giá phải chăng nằm giữa $10 và $30 một tháng–cho nên, sau khi áp dụng giảm giá, có thể là Internet Ở Nhà sẽ miễn phí.

Quyền lợi này được dự trù sẽ kéo dài 4 tới 5 năm. Những ai đang hưởng quyền lợi di động Lifeline cũng có thể được hưởng quyền lợi ACP.

Khách Hàng Hội Đủ Điều Kiện Có Thể Được

  • Giảm giá tới $30 mỗi tháng đối với bất kỳ dịch vụ Internet Ở Nhà nào do các công ty cung cấp dịch vụ cống hiến.
  • Giảm giá tới $75 mỗi tháng cho các gia đình ở Khu Vực Bộ Lạc đủ điều kiện.
  • Hưởng khoản giảm giá một lần lên tới $100 cho một "máy tính - computer" hoặc "máy tính bảng - tablet" (tại California, do human-I-T cung cấp) khi người tiêu thụ ghi tên vào chương trình giảm giá.

Những Bước Nhận Quyền Lợi

Bước 1:
Xem coi quý vị có Đủ Tiêu Chuẩn hưởng Chương Trình Kết Nối Giá Phải Chăng (ACP) hay không. Xem coi gia đình quý vị có nằm vào một trong những trường hợp đủ điều kiện dưới đây hay không.

NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG: Nếu quý vị đã có sẵn quyền lợi Lifeline, quý vị KHÔNG cần phải nạp đơn xin hưởng ACP. Quý vị tự động đủ tiêu chuẩn, chỉ cần gọi Công Ty Cung Cấp Internet Ở Nhà mà quý vị thích và cho họ biết rằng quý vị hiện đang có Lifeline. Xin gọi cho chúng tôi ở 866-696-8748 và chúng tôi có thể giúp quý vị so sánh các chọn lựa của mình hay trực tiếp gọi cho công ty cung cấp dịch vụ.

Bước 2:
Nạp đơn xin hưởng Chương Trình Kết Nối Giá Phải Chăng (ACP).
Gọi điện thoại hay 'lên mạng - go online' và nạp mọi tài liệu cần thiết. 
Gọi số 866-696-8748 hay nạp đơn 'trên mạng - online' ở www.internetforallnow.org/viet.

'Nhấp - Click' vào đây để xem phải nạp những tài liệu chứng minh hội đủ tiêu chuẩn nào.  

NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG:  Tên trên giấy tờ ID của quý vị phải cùng là một với tên trên đơn xin và trên tài liệu xác định hội đủ tiêu chuẩn của quý vị. Nếu quý vị đã có sẵn một trương mục Internet, tên trên trương mục này phải cùng là một với tên trên giấy tờ ID và đơn xin của quý vị.

Bước 3:
Tìm một Công Ty Cung Cấp Internet Provider Gần Quý Vị
Sau khi đã nạp đơn xin hưởng ACP và đã nhận được sự chấp thuận hưởng ACP, dùng 'công cụ tìm kiếm - search tool' ở www.everyoneon.org/CETF để tìm những Công Ty Cung Cấp Internet trong khu vực của mình. 

Khách hàng không có Internet Ở Nhà có thể
gọi chúng tôi ở số 866-696-8748 và một 'tổ chức cộng đồng có thể giúp quý vị so sánh các chọn lựa của mình, khi quý vị đã sẵn sàng.

NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG:  Nếu quý vị đã có sẵn quyền lợi Lifeline, quý vị KHÔNG cần phải nạp đơn xin hưởng ACP. Quý vị tự động đủ tiêu chuẩn, chỉ cần gọi Công Ty Cung Cấp Internet Ở Nhà mà quý vị thích và cho họ biết rằng quý vị hiện đang có Lifeline. Xin gọi cho chúng tôi ở 866-696-8748 và chúng tôi có thể giúp quý vị so sánh các chọn lựa của mình hay trực tiếp gọi cho công ty cung cấp dịch vụ.

Khách hàng  Internet Ở Nhà
Kiểm soát với công ty cung cấp hiện tại của quý vị để xem coi công ty này có những thứ gì thuận lợi phù hợp với chương trình ACP.

NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG:  Quyền lợi ACP tối đa là $30 một tháng, và có thể được dùng cho bất kỳ dịch vụ Internet nào mà công ty cung cấp của quý vị cống hiến. 

Khách Hàng Muốn Đổi Công Ty Cung Cấp Internet.

Dùng 'công cụ tìm kiếm - search tool' ở www.everyoneon.org/CETF để tìm một Công Ty Cung Cấp Internet có giảm giá cho Chương Trình Kết Nối Giá Phải Chăng (ACP).

NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG:  Quý vị có thể đổi Công Ty Cung Cấp Internet bất kỳ lúc nào, khi quý vị đang hưởng ACP, mà không phải trả lệ phí.

Hãy nạp đơn NGAY HÔM NAY xin hưỏng Giảm Giá Internet Ở Nhà. Có nhiều loại giá dịch vụ Internet Ở Nhà, song sau khi áp dụng giảm giá, có thể là dịch vụ  Internet Ở Nhà sẽ miễn phí.  'Nhấp - Click' để 'Tải Xuống - Download' 'Tờ Rơi - Flier' về ACP:

Vietnamese - Tiếng Việt


2022_CETF-ACP_Viet_flier.png

 

Thế Nào Mới Đủ Tiêu Chuẩn?

Để đủ tiêu chuẩn hưởng Chương Trình Kết Nối Giá Phải Chăng (ACP), ít nhất là một (1) người trong gia đình quý vị phải đáp ứng ít nhất là một (1) trong những tiêu chuẩn liệt kê bên dưới: 

Người tham gia vào Chương Trình Lifeline của FCC
Gia đình có con em ghi danh vào Chương Trình Ăn Trưa Tại Trường (National School Lunch Program - NSLP)
Đang hưởng CalFresh (food stamp) hay Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (Supplemental Nutrition Assistance Program - SNAP)
Đang Hưởng Medi-Cal hay SSI (Supplemental Security Income)
Sinh viên hưởng Trợ Cấp Pell Grant
Người đang hưởng Chương Trình Housing của Liên Bang (Federal Public Housing Assistance - Trợ Giúp Nhà Ở Công Cộng Liên Bang)
Gia đình 4 người với thu nhập $53,000 hay ít hơn một năm
Đang hưởng Trợ Cấp Dinh Dưỡng WIC (Women, Infants & Children - Phụ Nữ, Sơ Sinh & Con Nhỏ)
Người tham gia Chương Trình Bộ Lạc dành cho Người Cư Trú tại Khu Vực Bộ Lạc Đủ Tiêu Chuẩn (Tribal Programs for Residents on Qualifying Tribal Lands) 
Người tham gia Chương Trình Bộ Lạc dành cho Người Cư Trú tại Khu Vực Bộ Lạc Đủ Tiêu Chuẩn (Tribal Programs for Residents on Qualifying Tribal Lands) 
Người nhận Hỗ Trợ Chung của Cục Phụ Trách Công Việc của Người Mỹ Gốc Bản Địa (Bureau of Indian Affairs) 
Người nhận trợ giúp từ chương trình TANF Bộ Lạc 
Người tham gia chương trình Tribal Head Start (phải đáp ứng tiêu chuẩn đủ điều kiện về thu nhập liên quan) 
Người nhận Chương Trình Phân Phát Thực Phẩm tại các Khu Dành Riêng cho Người Mỹ Gốc Bản Địa (Food Distribution Program on Indian Reservations) 
 


Chuẩn Bị Ngay Bây Giờ

'Nhấp - Click' vào đây để biết các tài liệu quý vị cần nộp để làm bằng chứng cho việc hội đủ điều kiện

Nạp Đơn Ở Đâu


Nạp Đơn Ngay Hôm Nay

Hoặc

Nạp Đơn qua đường Bưu Điện – In một đơn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha (phần hướng dẫn cũng có thêm bằng 8 ngôn ngữ). Điền đơn đầy đủ và gửi kèm bằng chứng hội đủ điều kiện đến: 

Affordable Connectivity Program Support Center 
P.O. BOX 7081 
London, KY 40742 

Thủ Tục Nạp Đơn

'Chương Trình Kết Nối Giá Phải Chăng - Affordable Connectivity Program' (ACP) có thể trợ giúp cư dân trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, bao gồm cả những cư dân gặp phải trở ngại khó khăn trong việc tìm công ăn việc làm hay truy tìm tài liệu giáo dục, vì trận đại dịch Covid-19. Cách tốt nhất để biết mình có đủ tiêu chuẩn hay không là gọi điện thoại hay nạp đơn ngay hôm nay!  


Cách Nạp Đơn

1.  Trước tiên, điền đầy đủ đơn xin hưởng Chương Trình ACP, với bất kỳ tài liệu hỗ trợ cần phải có nào cho đơn xin.

2.  Một khi đã được chấp thuận, liên lạc với một Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ Internet có tham dự vào chương trình bằng cách đánh vào 'Mã Số Zip Code' của mình khi vào trang www.everyoneon.org/CETF hay gọi cho một 'Tổ Chức Cộng Đồng California Community Organization', ở Số Miễn Phí 1-866-696-8748.


 


Để biết thông tin về các chương trình Internet Ở Nhà giá phải chăng ít tốn kém dài hạn, hãy vào thăm: 
everyoneon.org/CETF


Để biết thông tin về Máy Tính Mới và Tân Trang Giá Rẻ,
hãy vào thăm Trang về Thiết Bị:
https://www.internetforallnow.org/devices

 

 

connect

get updates