ACP - Vietnamese

Internet Nhà Nhanh Giá Phải Chăng Là Yếu Tố Quan Trọng
Để Kết Nối với Trường Học, Chỗ Làm, Cơ Quan Y Tế,
Các Dịch Vụ Chính Phủ và Gia Đình.

Nạp Đơn Xin Hưởng Giảm Giá 'Chương Trình Kết Nối Giá Phải Chăng -
Affordable Connectivity Program' (ACP) Ngay Hôm Nay
.

(Trước đây là Giảm Giá Broakband Khẩn Cấp - EBB)

 

Nạp Đơn Ngay Hôm Nay


Để biết thông tin về các Thiết Bị Máy Tính Mới và Tân Trang Giá Rẻ, hãy Vào Thăm Trang:  https://www.internetforallnow.org/devices

Tin Nóng Hổi Đặc Biệt: Kể từ ngày 31 Tháng 12, quý vị có thể nạp đơn xin hưởng 'Chương Trình Kết Nối Giá Phải Chăng - Affordable Connectivity Program' (ACP) để có thể được giảm tới $30 hóa đơn dịch vụ Internet.

Nếu quý vị hiện đang hưởng giảm giá Quyền Lợi Broadband Khẩn Cấp (EBB), xin quý vị hãy cho công ty cung cấp Internet của mình biết 'chương trình - plan' dịch vụ nào đáp ứng nhu cầu của quý vị TRƯỚC KHI giảm giá EBB tự động đổi qua giảm giá ACP vào cuối Tháng 2.

Giảm giá Chương Trình Kết Nối Giá Phải Chăng (ACP) giúp bớt tới $30 hóa đơn dịch vụ Internet cho các khách hàng đủ tiêu chuẩn. Khoản tiền được giảm sẽ được ghi trên hóa đơn Internet của quý vị. Quốc Hội và Tổng Thống Hoa Kỳ đã lập ra loại quyền lợi ACP dài hạn này vào Tháng 11 năm 2021 trong Đạo Luật Đầu Tư Hạ Tầng Cơ Sở và Công Ăn Việc Làm (Infrastructure Investment and Jobs Act). Quyền lợi này thay thế cho Quyền Lợi Broadband Khẩn Cấp (EBB) tạm thời vào ngày 31 Tháng 12, 2021.

Broadband là thuật ngữ kỹ thuật để chỉ dịch vụ cung cấp việc 'truy cập - access' vào Internet. Các công ty cung cấp dung cả hai chữ Broadband và Internet để mô tả dịch vụ này.

Khách Hàng Hội Đủ Điều Kiện Có Thể Được

  • Giảm giá tới $30 mỗi tháng đối với bất kỳ dịch vụ Internet Ở Nhà nào do các công ty cung cấp dịch vụ cống hiến.
  • Giảm giá tới $75 mỗi tháng cho các gia đình ở Khu Vực Bộ Lạc đủ điều kiện.
  • Hưởng khoản giảm giá một lần lên tới $100 cho một "máy tính - computer" hoặc "máy tính bảng - tablet" (tại California, do human-I-T cung cấp) khi người tiêu thụ ghi tên vào chương trình giảm giá.

Những Bước Nhận Quyền Lợi

Bước 1:
Xem coi quý vị có Đủ Tiêu Chuẩn hưởng Chương Trình Kết Nối Giá Phải Chăng (ACP) hay không. Xem coi gia đình quý vị có nằm vào một trong những trường hợp đủ điều kiện dưới đây hay không.
Quan trọng: Quý vị có thể giữ quyền lợi Lifeline của mình cho một điện thoại di động và xin quyền lợi ACP để được giảm giá cho dịch vụ Internet Ở Nhà của mình.

Bước 2:
Nạp đơn xin hưởng Chương Trình Kết Nối Giá Phải Chăng (ACP) (xem 'đường dây kết nối - link' ở dưới).

Chọn xem quý vị muốn nạp đơn theo lối nào và gửi tất cả mọi tài liệu cần thiết
Nạp Đơn Ngay Hôm Nay

 

Bước 3:
Tìm một Công Ty Cung Cấp Broadband Provider Gần Quý Vị

Khách hàng không có Internet
Gọi chúng tôi ở số 866-696-8748 để chúng tôi giúp quý vị so sánh những chọn lựa mình có.

Khách hàng có Internet
Kiểm soát với công ty cung cấp của quý vị để xem coi công ty này có những thứ gì thuận lợi phù hợp với chương trình ACP.

Khách Hàng Muốn Đổi Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ Internet
Dùng 'công cụ tìm kiếm - search tool' hoặc www.everyoneon.org/CETF để tìm một công ty có nhận giảm giá Chương Trình Kết Nối Giá Phải Chăng (ACP).

Hãy nạp đơn ngay hôm nay để chọn 'chương trình - plan' Internet của mình.
'Nhấp - Click' để 'Tải Xuống - Download''Tờ Rơi - Flier' về ACP:

Vietnamese


 

Nhìn Tổng Quát và Điều Kiện Đủ Tư Cách

Để đủ điều kiện hưởng giảm giá Chương Trình Kết Nối Giá Phải Chăng (ACP), ít nhất một người trong gia đình quý vị phải đáp ứng một trong những tiêu chuẩn bên dưới:

Người tham gia vào Chương Trình Lifeline của FCC
Gia đình có con em ghi danh vào Chương Trình Ăn Trưa Tại Trường (National School Lunch Program - NSLP)
Đang hưởng CalFresh (food stamp) hay Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (Supplemental Nutrition Assistance Program - SNAP)
Đang Hưởng Medi-Cal hay SSI (Supplemental Security Income)
Sinh viên hưởng Trợ Cấp Pell Grant
Người đang hưởng Chương Trình Housing của Liên Bang (Federal Public Housing Assistance - Trợ Giúp Nhà Ở Công Cộng Liên Bang)
Gia đình 4 người với thu nhập $53,000 hay ít hơn một năm
Đang hưởng Trợ Cấp Dinh Dưỡng WIC (Women, Infants & Children - Phụ Nữ, Sơ Sinh & Con Nhỏ)
Người tham gia Chương Trình Bộ Lạc dành cho Người Cư Trú tại Khu Vực Bộ Lạc Đủ Tiêu Chuẩn (Tribal Programs for Residents on Qualifying Tribal Lands) 
Người tham gia Chương Trình Bộ Lạc dành cho Người Cư Trú tại Khu Vực Bộ Lạc Đủ Tiêu Chuẩn (Tribal Programs for Residents on Qualifying Tribal Lands) 
Người nhận Hỗ Trợ Chung của Cục Phụ Trách Công Việc của Người Mỹ Gốc Bản Địa (Bureau of Indian Affairs) 
Người nhận trợ giúp từ chương trình TANF Bộ Lạc 
Người tham gia chương trình Tribal Head Start (phải đáp ứng tiêu chuẩn đủ điều kiện về thu nhập liên quan) 
Người nhận Chương Trình Phân Phát Thực Phẩm tại các Khu Dành Riêng cho Người Mỹ Gốc Bản Địa (Food Distribution Program on Indian Reservations) 
 


Chuẩn Bị Ngay Bây Giờ

Nhấp - Click' vào đây để biết các tài liệu quý vị cần nộp để làm bằng chứng cho việc hội đủ điều kiện.

Nạp Đơn Ở Đâu


Nạp Đơn Ngay Hôm Nay

www.acpbenefit.org

Hoặc

Nạp Đơn qua đường Bưu Điện – In một đơn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha (phần hướng dẫn cũng có thêm bằng 8 ngôn ngữ). Điền đơn đầy đủ và gửi kèm bằng chứng hội đủ điều kiện đến: 

Affordable Connectivity Program Support Center 
P.O. BOX 7081 
London, KY 40742 

Cách Nạp Đơn

1. Trước tiên, điền đầy đủ đơn xin hưởng Chương Trình ACP, với bất kỳ tài liệu hỗ trợ cần phải có nào cho đơn xin.

2. Một khi đã được chấp thuận, liên lạc với một Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ Internet có tham gia vào chương trình này, Số Miễn Phí 1-877-384-2575 hay [email protected] hay gọi cho một Tổ Chức Cộng Đồng ở California, Số Miễn Phí 1-866-696-8748


 

Để biết thông tin về các chương trình Internet Ở Nhà giá phải chăng ít tốn kém dài hạn, hãy vào thăm: everyoneon.org/CETF

Để biết thông tin về
Máy Tính Mới và Tân Trang
Giá Rẻ,
hãy vào thăm Trang về Thiết Bị:
https://www.internetforallnow.org/devices


 

 

 

connect

get updates